Ինչպես դիմել

Ովքեր կարող են դիմել

  • Բժիշկները
  • Կլինիկական օրդինատուրայի ուսանողները
  • Առողջապահության ոլորտի այլ մասնագետները
  • Առողջապահական ծառայություններ տրամադրող կամ տրամադրել ցանկացող անհատները

Դիմելու ընթացակարգը

  1. Այցելեք «Ձեռներեցներ առողջապահության ոլորտում» ծրագրի երևանյան գրասենյակ կամ Թրփանճեան գյուղական համայնքների զարգացման ծրագրի ցանկացած մարզային գրասենյակ:
  2. Լրացրեք դիմում-հայտն ու կարճ հարցաթերթը և հանձնեք գրասենյակի աշխատակցին:
  3. Եթե Ձեր գաղափարն իրատեսական է, ապա Ձեզ կհրավիրեն մասնակցելու «Ձեռնարկատիրական հմտություններ» և «Բուժօգնության որակի կառավարում» անվճար դասընթացներին:
  4. Դասընթացներն ավարտելուց հետո Դուք գնահատող հանձնաժողովին կներկայացնեք Ձեր բիզնես ծրագիրը և որակի ապահովման ծրագիրը:
  5. Գնահատող հանձնաժողովի կողմից լավագույն գնահատականի արժանացած ծրագրերը վարկավորում և մասնագիտական աջակցություն կստանան:

Ներբեռնել ՁԱՈ դիմում-հայտի ձևաթղթերը`

ՁԱՈ դիմում–հայտ
ՁԱՈ ուղեցույց
ՁԱՈ հարցաթերթիկ