Հաճախ տրվող հարցեր

1. Առողջապահական ոլորտում բիզնես գաղափար ունեմ։ Ո՞րն է առաջին քայլս:

Լրացրեք դիմում-հայտի էլեկտրոնային կամ տպագիր տարբերակը և հանձնեք ՁԱՈ* ծրագրի Երևանի կամ ԹԳՀԶԾ** մարզային ցանկացած գրասենյակ (կոնտակտային տվյալներն՝ այստեղ)։ Կարող եք նաև ուղարկել լրացված հայտը էլեկտրոնային նամակով  [email protected] էլ. հասցեին:

*ՁԱՈ – Ձեռներեցներ Առողջապահության Ոլորտում
**ԹԳՀԶԾ – Թրփանճեան Գյուղական Համայնքների Զարգացման Ծրագիր

2. Ինչպե՞ս իմանամ՝ արդյոք իրավասու եմ դիմելու, թե ոչ:

Եթե բժիշկ եք, կլինիկական օրդինատոր կամ առողջապահության ոլորտի այլ մասնագետ, ով ցանկանում է հիմնել և/կամ ընդլայնել իր մասնավոր առողջապահական կենտրոնը Հայաստանում, Արցախում կամ Ջավախքում, ապա կարող եք դիմել ՁԱՈ ծրագրին:

3. Ես առողջապահական ոլորտի մասնագետ չեմ, սակայն ցանկանում եմ հիմնել իմ մասնավոր առողջապահական կենտրոնը: Արդյո՞ք կարող եմ դիմել:

Այո՛, սակայն առաջարկված մասնավոր կենտրոնում հիմնական գործող անձը պետք է ունենա համապատասխան կրթություն:

4. Ի՞նչ կենտրոններ կարող եմ առաջարկել:

Դուք կարող եք առաջարկել ցանկացած մասնավոր կենտրոն, որը կապ ունի մարդու առողջության հետ: Որքան նորարարական է Ձեր առաջարկը Ձեր շրջանի և երկրի համար, այնքան ավելի մեծ է հավանականությունը դառնալու ծրագրի շահառու: Մասնավոր կենտրոնների օրինակներ են ընտանեկան բժշկի կենտրոնը, ախտորոշիչ կենտրոնը, սրտաբանի, էնդոկրինոլոգի, վնասվածքաբանի և այլ մասնագետների կաբինետները, ստոմատոլոգիական կլինիկան, դեղատունը և այլն:

5. Ո՞րն է տրամադրվող վարկի ամենամեծ չափը:

ՁԱՈ ծրագիրը չունի ֆինանսական սահմանափակումներ: Այնուամենայնիվ, շահառուի կողմից վերցված վարկի վերադարձը պետք է լինի իրատեսական: Խորհուրդ է տրվում չգերազանցել 5 մլն դրամը:

6. Արդյո՞ք կարող եմ առաջարկել հիմնել կամ ընդլայնել իմ մասնավոր կենտրոնը մեծ քաղաքներում:

ՁԱՈ ծրագիրն աջակցում է միայն այն ձեռներեցներին, որոնք առաջարկում են հիմնել կենտրոններ մեծ քաղաքներից՝ Երևանից, Գյումրուց, Վանաձորից, Ստեփանակերտից և Ախլցխայից (Ջավախք) դուրս:

7. Ես դիմել եմ ծրագրին։ Որո՞նք են իմ հաջորդ քայլերը:

Եթե Ձեր գաղափարն իրատեսական է, Ձեզ կհրավիրեն մասնակցելու «Ձեռնարկատիրական հմտություններ» և «Բուժօգնության որակի կառավարման հիմունքներ» անվճար դասընթացներին:

8. Արդյո՞ք «Ձեռնարկատիրական հմտություններ» և «Բուժօգնության որակի կառավարման հիմունքներ» դասընթացները պարտադիր են:

Այո՛: ՁԱՈ ծրագրի գործադիր կոմիտեի՝ գործարար առաջարկը հաստատելու կամ մերժելու որոշումը հիմնվում է դիմորդի կողմից մշակված բիզնես ծրագրի (պատրաստվում է «Ձեռնարկատիրական հմտություններ» դասընթացի արդյունքում) և որակի ապահովման ծրագրի (պատրաստվում է «Բուժօգնության որակի կառավարման հիմունքներ» դասընթացի արդյունքում) վրա:

9. Արդյո՞ք պետք է վճարեմ «Ձեռնարկատիրական հմտություններ» և «Բուժօգնության որակի կառավարման հիմունքներ» դասընթացներին մասնակցելու համար:

Ո՛չ: «Ձեռնարկատիրական հմտություններ» և «Բուժօգնության որակի կառավարման հիմունքներ» դասընթացները անվճար են:

10. Արդյո՞ք կարող եմ դասընթացներն ավարտել ՀՀ մարզերից մեկում, այլ ոչ թե Երևանում:

ՁԱՈ ծրագրի դասընթացներն անց են կացվում Երևանում: Այնուամենայնիվ, «Ձեռնարկատիրական հմտություններ» դասընթացը նույնն է ինչպես ՁԱՈ, այնպես էլ ԹԳՀԶ ծրագրի դիմորդների համար, ուստի  ՁԱՈ դիմորդները կարող են անցնել տվյալ դասընթացը նաև ԹԳՀԶ այն մարզային գրասենյակներում, որոնք մոտ են դիմորդի բնակության վայրին և ունեն ազատ տեղեր դասընթացի համար:
«Բուժօգնության որակի կառավարման հիմունքներ» դասընթացը ներկայումս անց է կացվում միայն Երևանում, մասնավորապես՝ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում:

11. Ինձ հրավիրել են մասնակցելու ՁԱՈ ծրագրի դասընթացներին: Արդյո՞ք դա նշանակում է, որ իմ առաջարկը հաստատվել է:

Ո՛չ: Եթե Ձեզ հրավիրել են մասնակցելու ՁԱՈ դասընթացներին, դա նշանակում է, որ Ձեր գործարար գաղափարն իրատեսական է: Ձեր կողմից մշակված բիզնես ծրագիրը և որակի ապահովման ծրագիրն անցնելու են հաստատման մի քանի փուլ մինչև ՁԱՈ գործադիր կոմիտեի վերջնական որոշումը:

12․ Ես բժիշկ եմ: Արդյո՞ք կստանամ շարունակական մասնագիտական զարգացման (ՇՄԶ) կրեդիտներ ՁԱՈ դասընթացներն ավարտելուց հետո:

«Բուժօգնության որակի կառավարման հիմունքներ» դասընթացը հաջողությամբ ավարտած բժիշկները ստանում են 26 ՇՄԶ կրեդիտ և մասնակցության վկայական: «Ձեռնարկատիրական հմտություններ» դասընթացը չի տրամադրում ՇՄԶ կրեդիտներ, սակայն մասնակիցներին տրվում է մասնակցության վկայական:

13․ Արդյո՞ք «Ձեռնարկատիրական հմտություններ» և «Բուժօգնության որակի կառավարման հիմունքներ» դասընթացների բոլոր հանդիպումներին իմ մասնակցությունը պարտադիր է:

Մասնակցության վկայական, ինչպես նաև բիզնես ծրագիրը և որակի ապահովման ծրագիրը հանձնելու իրավունք ստանալու համար անհրաժեշտ է մասնակցել «Ձեռնարկատիրական հմտություններ» դասընթացի առնվազն 90%-ին և «Բուժօգնության որակի կառավարման հիմունքներ» դասընթացի առնվազն 80%-ին (վերջինը՝ առանց ՇՄԶ կրեդիտների): Դասընթացների ընդհանուր տևողության մինչև 10%-ի հարգելի բացակայության, սակայն 20%-ը չգերազանցելու դեպքում, դասընթացավարի համաձայնությամբ, հնարավոր է լրացնել  բաց թողնված դասաժամերը դասընթացից դուրս՝ դեմ առ դեմ հանդիպման կամ տեսահաղորդակցման միջոցով:
«Բուժօգնության որակի կառավարման հիմունքներ» դասընթացից ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված ՇՄԶ կրեդիտներ ստանալու նախապայմանը մասնակցությունն է դասընթացի ընդհանուր տևողության 100%-ին: