Զեկույցներ և հրապարակումներ

Հրապարակումներ

Atanyan A, Markosyan K, Demirchyan A, Lylozian H, Giloyan A, Kocharyan L, Harutyunyan Ts. Qualitative Study of Barriers and Facilitaters of Health Entrepreneurship in Rural and Semirural Communities of Armenia. Rural and Remore Health. 2021(4). https://doi.org/10.22605/RRH6645

Զեկույցներ

Աթանյան Ա, Լիլոզյան Հ, Պետրոսյան Վ. «Ձեռներեցներ առողջապահության ոլորտում» ծրագրի 2020 թ. տարեկան հաշվետվություն, Օնանիան Առողջապահական ծառայությունների հետազոտման և զարգացման կենտրոն, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Երևան, Հայաստան, 2021

 

Աթանյան Ա, Լիլոզյան Հ, Պետրոսյան Վ. «Ձեռներեցներ առողջապահության ոլորտում» ծրագրի 2019 թ. տարեկան հաշվետվություն, Օնանիան Առողջապահական ծառայությունների հետազոտման և զարգացման կենտրոն, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Երևան, Հայաստան, 2020

 

Աթանյան Ա, Լիլոզյան Հ, Պետրոսյան Վ. «Ձեռներեցներ առողջապահության ոլորտում» ծրագրի 2018 թ. տարեկան հաշվետվություն, Օնանիան Առողջապահական ծառայությունների հետազոտման և զարգացման կենտրոն, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Երևան, Հայաստան, 2019