Զեկույցներ և հրապարակումներ

Աթանյան Ա, Լիլոզյան Հ, Պետրոսյան Վ. «Ձեռներեցներ առողջապահության ոլորտում» ծրագրի 2019 թ. տարեկան հաշվետվություն, Օնանիան Առողջապահական ծառայությունների հետազոտման և զարգացման կենտրոն, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Երևան, Հայաստան, 2019

 

Աթանյան Ա, Լիլոզյան Հ, Պետրոսյան Վ. «Ձեռներեցներ առողջապահության ոլորտում» ծրագրի 2018 թ. տարեկան հաշվետվություն, Օնանիան Առողջապահական ծառայությունների հետազոտման և զարգացման կենտրոն, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Երևան, Հայաստան, 2019